Vidensbank

VIDEN gange ERFARING giver INDSIGT

Frederik Petersen

Her på siden deler jeg ud af noget af den viden der er tilgængelig på FNP Precision’s youtube kanal.

Forslag, ideer og inputs til nye videoer modtages gerne på: kontakt@fnp-precision.dk


Grundlæggende ballistik

Indskydning:

Sigtelinjen og pibelinjen ikke er parallelle. Ellers ville vi aldrig kunne indskyde, derfor har man ofte “tilt” i sin kikkertmontage.


Dernæst komme kuglebanen i spil, det punkt hvor kuglebanen og sigtelinjen mødes, kalder vi for indskydningspunktet.


Det er vigtigt at forstå at ingen kuglebaner er ens, derfor skal man altid indskyde når man skifter ammunition.

Kuglefald:

Kuglefaldet over 100 meter stiger mere og mere jo længere vi kommer ud, og derfor skal vi ligeledes kompensere mere for afstanden.

Den afstand der skal kompenseres, er afstanden fra sigtelinjen og ned til kuglebanen. På 300 meter er dette ca 45cm, afhængelig af kaliber. Det vil altså sige at skytten skal enten sigte 45cm over målet, eller indstille sin kikkert (klikke) 45 cm på 300 meter.

Vind:

Vinden påvirker projektilets bane ud fra tre punkter:

 • Vindens retning (Grove værdier)
  • KL 12 / 6 = 0%
  • KL 1-2 / 4-5 / 7-8 / 10-11 = 50%
  • KL 3 / 9 = 100%
 • Vindens styrke (hastighed)
  • Måles i meter pr sekund
  • Over 2-3 meter i sekundet er nok til at påvirke skuddet
 • Afstand til målet
  • Jo længere projektilet flyver, jo mere bliver det påvirket af vinden
  • Man skal typisk over 150 meter før vinden kan nå at påvirke projektilet

Hvis alle disse tre punkter er i spil, skal skytte som hovedregel tage højde for vinden.

Hvis vinden kommer fra højre mod venstre, skal skytte sigte “ind mod vinden” og altså sigte til højre for målet.

Guide til riffelindskydning

I denne video gennemgår jeg de grundlæggende elementer til at gennemføre den praktiske del af riffelindskydningen.

Det er min klare anbefaling at sætte god tid, og nok ammunition, af til den gode indskydning.

Skyd mindst 3 skud per gruppe, og juster efter center af denne gruppe og til center af sigtepunktet.

En metode til at måle en skudgruppe er at måle afstanden fra de to yderste kanter i gruppen og derefter fratrække kuglediameteren. På den måde vil resultatet være fra center til center af de to yderste skud.

En moderne jagtriffel med kikkert og kvalitets ammunition, bør lave grupper på maksimalt 5 centimeter


MIL vs MOA: Hvilket system er bedst?

For det første er der ikke et af systemerne der er “bedre” end det andet. MIL og MOA er bare to forskellige systemer til at inddele en cirkel. Det kan sammenlignes med grader celsius og fahrenheit, to forskellige systemer som begge angiver en temperatur.

MIL (også kaldet MRAD) bygger på det metriske system hvilket gør det til det mest intuitive system for os i Danmark.

1 MIL = 10 cm pr 100 meter. Det vil sige at 1 MIL på 200 meter er 20 cm. Det er altså en vinkel som måler afstanden fra top til bund.

De fleste kikkerter som anvender MIL systemet klikker typisk 0.1 MIL pr klik (klik = når man skruer på højde eller side tårnet) Dvs at et “klik” er 1 cm pr 100 meter.

MOA (Minutes of angle) Bygger på “Imperial units” (Tommer, fod, yards)

1 MOA = 1″ pr 100 yards. For at lave MOA mere anvendelig i vores del af verden siger man at 1 MOA = 3 cm pr 100 meter.

De fleste kikkerter som anvender MOA systemet klikker i 1/2 MOA = 1,5 cm pr 100 meter eller 1/4 MOA = 0,75 cm pr 100 meter. (Det vil typisk stå på tårnet om det er det ene eller det andet)


Vinkelskydning – Forklaring og anvendelse!

Vinkelskydning er omgivet af mange myter og får ofte skylden for en forbier. Sagen er at vinkelskydning er en faktor blandt mange når man eksempelvis skyder i bjerge.

Når man skyder i en vinkel, så er pibelinjen ikke i samme vinkel som når man skyder “langs jorden.” Det gør at tyngdekraftens angrebsvinkel på projektilet er anderledes. Det kan vi heldigvis kompensere ved hjælp af matematik.

I stedet for at skyde på den visuelle afstand mellem skytten og målet, skal man skyde på den vandrette afstand mellem skytten og målet. Dette kræver at vi kender den visuelle afstand og den vinkel vi kigger op på målet.

Vi finder den vandrette afstand ved at gange den visuelle afstand med cosinus til den vinkel vi ligger i. Eks: Vi ligger i en 20 graders vinkel og kigger på et mål der er 250 meter væk. 250*cos(20) = 235 meter. Vi skal altså her indstille kikkerten til 235 meter.

Det samme gælder om vi skyder nede fra og op eller oppe fra og ned.


IPSC Skydning – Hvad er det? og hvordan kommer du igang?

IPSC er en dynamisk skydesport som kombinerer hastighed og præcision og som kan dyrkes med pistol i Danmark.

Videoen her er fra Jysk Mesterskab som blev afholdt i August 2022.

Nedenfor er et uddrag fra Dansk Sportskytte Forbund’s hjemmesiden:

En “stage” indeholder forskellige momenter, som kan kræve en del af skytten. Man kan f.eks. skyde med to hænder, venstre eller højre hånd, på stål eller bevægelige mål. Skydepositioner kan variere, ligesom bevægelighed på korte eller længere strækninger kan forekomme.

For at dyrke IPSC, skal man igennem et licens- og sikkerhedskursus, som består af en teoretisk prøve som man tager online, og et sikkerhedskursus som varer to dage.


Precision Rifle Shooting – Tips og tricks!

I videoen her gennemgår jeg hvordan man sætter sin riffel op, samt de grundlæggende teknikker og tricks til god skydning med en præcisionsriffel.

PRS er en skydesport som kan skydes i Danmark og som kombinerer præcision, nøjagtighed og stress, så du kan forbedre din træfsikkerhed.

Læs om PRS her

Videoen er oprindelig lavet som ti små afsnit til Instagram men er her samlet til én video.


Foredrag – Lær at præstér under pres

Foredraget her er et udklip fra messen Nordic Outdoor Show.

I foredraget fortæller jeg om min karriere som finskytte ved Forsvaret og min tilgang til emnet: At præstere under pres.

Min grundlæggende ide omkring mental performanceoptimering er at skifte fokus fra resultatet til processen. Et resultat opstår aldrig af sig selv, det opstår på baggrund af en proces. Tværtimod skaber et resultatorienteret fokus som oftest stress og nervøsitet.

Selvbilledets betydning for performance er noget jeg erfarende i min karriere. Ved at øge eget selvbillede kan man skabe en ro i det man foretager sig. Det er helt afgørende for vores stressniveau at vi oprigtigt tror på at vi kan udføre det opgave vi er i færd med.

Se videoen her for mine teknikker til både at skabe et procesorienteret fokus samt øge eget selvbillede.